top of page

วิธีการชำระเงิน

Payment Methods

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
Bank Transfer

ชื่อบัญชี : บริษัท ยิม-ยุทธ จำกัด

ประเภท : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงเทพ สาขา : บางบอน

เลขบัญชี : 191-4-45015-8

002429e4b28532ce5273cafa10be61c2.jpg

ชื่อบัญชี : บริษัท ยิม-ยุทธ จำกัด

ประเภท : ออมทรัพย์

ธนาคารกสิกร สาขา : วัดไทร

เลขบัญชี : 021-1-58252-9

krungsri-bank-sq.jpg_1578071844.jpg

ชื่อบัญชี : บริษัท ยิม-ยุทธ จำกัด

ประเภท : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงศรี อยุธยา สาขา : บางบอน

เลขบัญชี : 218-1-68400-5

bottom of page