top of page

ปั๊มบาดาล 3 นิ้ว

3" Deep Well Submersible Pumps

ปั๊มซับเมอร์ส คืออะไร ?

ซับเมอร์ส หรือ ปั๊มน้ำบาดาล (Submersible Pumps) คือปั๊มน้ำประเภท ปั๊มจุ่ม ซึ่งแช่อยู่ใต้น้ำ เป็นเครื่องสูบน้ำที่ช่วยสูบน้ำที่ลึกลงไปในชั้นผิวดินที่มีความลึกเกิน 10 เมตร โดยยิ่งใบพัดเยอะ เครื่องสูบน้ำจะยิ่งสูบได้แรงดันมากขึ้น หรือสูบได้ลึกมากขึ้น

ปั๊มน้ำซับเมอร์สที่ดี ?

1. ความสามารถในการสะบัดทราย

2. ปริมาณน้ำ ( ขึ้นอยู่กับบ่อบาดาล )

3. เฮด หรือ ความลึกที่สูบ ( ขึ้นอยู่กับบ่อบาดาล )

4. วัสดุที่ใช้ผลิตปั๊ม ทั้งใบพัด ใบรีดน้ำ เพลา และ อื่น ๆ

IMG_8879.jpg

GTX
จีทีเอ็ก
SRm

Features | จุดเด่น

 • สำหรับบ่อบาดาล 3 นิ้วขึ้นไป

 • ใบพัด Nylon® คงทน

 • สามารถสูบน้ำได้มากถึง

 • เหมาะสำหรับใช้ทดแทนปั๊มเจ็ท เดี่ยว-คู่

Technical Data | ข้อมูลด้านเทคนิค

 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง : 75 มม.

 • แรงดันไฟฟ้า / เฟส : 220V/1PH

 • ความเร็วรอบ : 2875 รอบต่อนาที (rpm)

 • ความถี่ไฟฟ้า : 50 เฮิร์ท (Hz)

 • พิกัดป้องกันฝุ่นและน้ำ : IP68

Operating Limit | ลิมิตการทำงาน

 • ปริมาณน้ำสูงสุด : 100 ลิตร/นาที

 • แรงดันสูงสุด : 173 m

 • อุณหภูมิของเหลวสูงสุด : 35°C

IMG_8879.jpg

GTX
จีทีเอ็ก
QJD

Features | จุดเด่น

 • สำหรับบ่อบาดาล 3 นิ้วขึ้นไป

 • ใบพัด Nylon® คงทน

 • สามารถสูบน้ำได้มากถึง 

 • เหมาะสำหรับใช้ทดแทนปั๊มเจ็ท เดี่ยว-คู่

 • ผลิตในประเทศจีน

Technical Data | ข้อมูลด้านเทคนิค

 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง : 75 มม.

 • แรงดันไฟฟ้า / เฟส : 220V/1PH

 • ความเร็วรอบ : 2875 รอบต่อนาที (rpm)

 • ความถี่ไฟฟ้า : 50 เฮิร์ท (Hz)

 • พิกัดป้องกันฝุ่นและน้ำ : IP68

Operating Limit | ลิมิตการทำงาน

 • ปริมาณน้ำสูงสุด : 100 ลิตร/นาที

 • แรงดันสูงสุด : 173 m

 • อุณหภูมิของเหลวสูงสุด : 35°C

bottom of page