SUBMERSIBLE MOTOR

Our Products

Franklin_16x9_Logo_blue.jpg
YY online content-4.jpg

 

​ผลิตในประเทศอเมริกา

ระบบระบายความร้อนแบบน้ำ

ประสิทธิภาพสูง

ทนการผันผวนไฟได้ดี

แรงม้า:0.5 HP - 200 HP

Logo_Speroni_16x9.jpg
YY online content-6.jpg

 

​มอเตอร์สัญชาติอิตาลี

ระบายความร้อนระบบน้ำมัน

ประสิทธิภาพคุ้มค่าราคา

ทนทานกระแสไฟตกได้ดี

แรงม้า:0.5 HP - 200 HP